Ohjelman alkuun on jälleen tarpeen määrittää sanakirja, johon talletetaan arvoja sekä viittauksia suorituksen aikana. Tässä tehtävässä tutustutaan yksinkertaisten piirikaavioiden piirtämiseen käyttöliittymäikkunaan. Vähemmän yllättäen tätä taikuutta tarvitaan piirilopputyössä. Tehtävässä käyttäjä syöttää piiriin vastuksia, ja piirikaavioita päivitetään sitä mukaa kun […]

Categories